Home

Welkom bij Wi-Fi SECURE!
 
 

Ons bedrijf bouwt af en neemt geen nieuwe klanten meer aan.

 

Veiligheid

Belangrijk aandachtspunt bij Wi-Fi-netwerken is de beveiliging van de door de ether gezonden informatie. Vanwege de lastige exportregelgeving in de V.S., die het uitvoeren van producten met goede versleuteling aan banden legde, standaardiseerde de Wi-Fi-alliantie aanvankelijk een zwakke vorm van versleuteling, die WEP, Wired Equivalent Privacy, werd genoemd. In de praktijk bleek deze vorm van versleuteling gemakkelijk te kraken. Het lang uitblijven van een nieuwe versleutelingsstandaard binnen Wi-Fi leverde de Wi-Fi-alliantie en fabrikanten veel kritiek op. Uiteindelijk lijkt dit probleem nu afdoende opgelost met de WPA-standaard in juni 2004 gestandaardiseerd als IEEE 802.11i. Ondanks dat er inmiddels een nieuwe WPA2-standaard is zijn er nog veel apparaten in gebruik die alleen WEP ondersteunen.
 
Daarnaast zijn er ook veel bedrijven die zelfs geen enkele vorm van beveiliging op hun draadloos netwerk geïmplementeerd hebben.

Informatie

Bij veel bedrijven is de keuze voor draadloos snel gemaakt, maar wat men zich vaak niet realiseert is dat het radiosignaal van een draadloos netwerk door iedereen kan worden opgevangen. Draadloze technieken brengen risico's met zich mee; een buitenstaander kan eenvoudig het netwerk binnendringen en informatie van het bedrijfsnetwerk kopiëren zonder dat u het merkt.
 
Vaak zijn organisaties en hun medewerkers slecht op de hoogte van deze gevaren. Ze denken dat het netwerk prima is beveiligd, maar in werkelijkheid blijkt de beveiliging vol gaten te zitten.
 
Er is een verschuiving waarneembaar in de manier waarop netwerken aangevallen worden. Vroeger vonden crackers het 'leuk' om een harde schrijf te formatteren of om grote hoeveelheden e-mail te versturen, nu gaat het om het stelen van informatie. Crackers maken steeds meer gebruik van fouten in applicaties en proberen op basis daarvan het netwerk binnen te dringen. Elke bedreiging en de oplossing daarvan moet worden vertaald naar een kosten-batenanalyse. Hiermee wordt direct duidelijk wat de kosten of gederfde inkomsten zouden zijn als een beveiligingsprobleem niet aangepakt wordt.