Welkom bij Wi-Fi SECURE!

Wi-Fi staat voor Wireless Fidelity en is een certificatielabel voor draadloze datanetwerkproducten, die werken volgens de internationale standaard IEEE 802.11 (draadloos Ethernet).

Producten die volgens deze standaard werken maken gebruik van radiofrequenties in de 2,4 GHz- en/of 5,0 GHz-band die onder voorwaarden zonder licentie gebruikt mogen worden.

De naam Wi-Fi (ook geschreven als wifi) bevat een duidelijke knipoog naar de uit de audiowereld bekende term Hi-Fi, hetgeen staat voor High Fidelity.

In de dagelijkse praktijk wordt Wi-Fi meer en meer gebruikt als synoniem voor 'draadloos ethernet netwerk'.

Wi-Fi SECURE wil bedrijven bewust maken van het risico en ondersteunen in het beveiligen van hun netwerk

      Contact

Wi-Fi SECURE

Zuidwal 57
5211 JE ┤s-Hertogenbosch
Mobiel: (06) 513 28 333

E-mail: info@wifisecure.nl
KvK nr.: 17211324
BTW nr.: NL0773.59.069.B01
Bankrekening 31.09.47.200 t.n.v. Wi-Fi SECURE te 's-Hertogenbosch
     Veiligheid


Belangrijk aandachtspunt bij Wi-Fi-netwerken is de beveiliging van de door de ether gezonden informatie. Vanwege de lastige exportregelgeving in de V.S., die het uitvoeren van producten met goede versleuteling aan banden legde, standaardiseerde de Wi-Fi-alliantie aanvankelijk een zwakke vorm van versleuteling, die WEP, Wired Equivalent Privacy, werd genoemd. In de praktijk bleek deze vorm van versleuteling gemakkelijk te kraken. Het lang uitblijven van een nieuwe versleutelingsstandaard binnen Wi-Fi leverde de Wi-Fi-alliantie en fabrikanten veel kritiek op. Uiteindelijk lijkt dit probleem nu afdoende opgelost met de WPA-standaard in juni 2004 gestandaardiseerd als IEEE 802.11i. Ondanks dat er inmiddels een nieuwe WPA2-standaard is zijn er nog veel apparaten in gebruik die alleen WEP ondersteunen.

Daarnaast zijn er ook veel bedrijven die zelfs geen enkele vorm van beveiliging op hun draadloos netwerk ge´mplementeerd hebben.


Copyright 2011 Wi-Fi SECURE. All rights reserved.

Buiten deze activiteiten kan Wi-Fi SECURE ook veel voor U betekenen in het beheer en onderhoud van servers en computers.
Ook het bouwen van complete websites al dan niet met database koppelingen zowel in php als asp omgevingen kunt U aan ons toevertrouwen.
Wi-Fi SECURE
IF SECURITY MATTERS