Informatie!

Bij veel bedrijven is de keuze voor draadloos snel gemaakt, maar wat men zich vaak niet realiseert is dat het radiosignaal van een draadloos netwerk door iedereen kan worden opgevangen. Draadloze technieken brengen risico's met zich mee; een buitenstaander kan eenvoudig het netwerk binnendringen en informatie van het bedrijfsnetwerk kopiëren zonder dat u het merkt.

Vaak zijn organisaties en hun medewerkers slecht op de hoogte van deze gevaren. Ze denken dat het netwerk prima is beveiligd, maar in werkelijkheid blijkt de beveiliging vol gaten te zitten.

Er is een verschuiving waarneembaar in de manier waarop netwerken aangevallen worden. Vroeger vonden crackers het 'leuk' om een harde schrijf te formatteren of om grote hoeveelheden e-mail te versturen, nu gaat het om het stelen van informatie. Crackers maken steeds meer gebruik van fouten in applicaties en proberen op basis daarvan het netwerk binnen te dringen. Elke bedreiging en de oplossing daarvan moet worden vertaald naar een kosten-batenanalyse. Hiermee wordt direct duidelijk wat de kosten of gederfde inkomsten zouden zijn als een beveiligingsprobleem niet aangepakt wordt.

      Contact

Wi-Fi SECURE

Zuidwal 57
5211 JE ´s-Hertogenbosch
Mobiel: (06) 513 28 333

E-mail: info@wifisecure.nl
KvK nr.: 17211324
BTW nr.: NL0773.59.069.B01
Bankrekening 31.09.47.200 t.n.v. Wi-Fi SECURE te 's-Hertogenbosch
     Werkwijze


Wi-Fi SECURE is een bedrijf dat zich toelegt op de beveiliging van uw draadloos netwerk.

Hiertoe verrichten wij metingen op en rond uw bedrijfslocatie.
U kunt ten U alle tijden laten informeren over de stand van zaken, we staan immers voor de deur.

Beveiligingsrisico’s signaleren wij gratis

Een eerste securityscan plus rapportage leveren wij tegen een vooraf afgesproken vast bedrag.

Het oplossen van problemen, aanpassen van routers en clients gebeurt tegen uurtarief.


Copyright 2011 Wi-Fi SECURE. All rights reserved.

Buiten deze activiteiten kan Wi-Fi SECURE ook veel voor U betekenen in het beheer en onderhoud van servers en computers.
Ook het bouwen van complete websites al dan niet met database koppelingen zowel in php als asp omgevingen kunt U aan ons toevertrouwen.
Wi-Fi SECURE
IF SECURITY MATTERS